Velkommen til nytt legesenter og legevakt i 3. etg i Drotningsvik senter!

Drotningsvik legesenter og legevakt er et privat helseforetak med god service og konkurransedyktige priser. 

Helfo refunderer legeutgifter iht Folketrygdeloven §5-4.  
Det er
kun fastleger som har rett på refusjon fra HELFO for legekonsultasjoner.  
Det er
kun leger med avtale med kommunen som har rett på refusjon for legevakt konsultasjoner, men andre leger kan også få refundert for legearbeid, den delen det offentlige betaler for fastleger, hvis det gjelder akutt medisinsk hjelp.

sykepleier3