Velkommen til nytt legesenter og legevakt i 3. etg i Drotningsvik senter!

Drotningsvik legesenter og legevakt er et privat helseforetak med god service og konkurransedyktige priser. (Helfo refunderer legeutgifter iht Folketrygdeloven §5-4).

sykepleier3